66850 - Στους δρόμους

Ν. Λυγερός

Στους δρόμους
ακόμα
και στη νύχτα
είχαν
ακόμα
μέσα τους
τα δάκρυα
της όπερας
που είχαν
ποτίσει
τη ζωή τους.