66862 - Το θέαμα

Ν. Λυγερός

Το θέαμα
όταν είναι
θεατρικό
είναι
πιο έντονο
γιατί
έχει μέσα του
κομμάτια
της αλήθειας
που ενισχύουν
την ομορφιά
επειδή
την κάνουν
υπερβατική.