66863 - Την ώρα

Ν. Λυγερός

Την ώρα
που ακούς
το τσέλο
μπορείς εύκολα
να συντονιστείς
λόγω παλμού
και να βρεις
το μονοπάτι
της αρμονίας
μετά την πρόσβαση
στη διπλή
χαρά.