66864 - Αν οι χορδές

Ν. Λυγερός

Αν οι χορδές
ακούγονται
από το βλέμμα
τότε το όργανο
γίνεται
υπερβατικό
και αναδιπλώνει
όλη τη δύναμή του
για να ζήσει
η ουσία
πέρα
της πηγής.