66868 - Με το βάθος

Ν. Λυγερός

Με το βάθος
της χορδής
αντιλαμβάνεσαι
τη δύναμη
του τσέλου
που θέλει
να αναπτυχθεί
λόγω μεγαλείου
που δεν χωρά
μέσα
στη μιζέρια.