66870 - Οι ασκήσεις

Ν. Λυγερός

Οι ασκήσεις
στο τσέλο
είναι σημαντικές
γιατί τα έργα
έχουν μεγάλες
απαιτήσεις
και πρέπει
να ξέρεις
σε βάθος
πού πρέπει
να πατάς.