66873 - Τα φύλλα

Ν. Λυγερός

Τα φύλλα
της εποχής
είχαν πέσει
για ν’ αγαπήσουν
τη γη
και τη λίμνη
από κοντά
χωρίς
ενδιάμεσα
αλλά απόλυτα.