66874 - Έσκυψε

Ν. Λυγερός

Έσκυψε
το δέντρο
για να βάψει
τη λίμνη
με το κίτρινο
των φύλλων του
για να ζήσει
η αντανάκλαση
χάρη
στην προσφορά
του φωτός.