66884 - Δες τα θετικά

Ν. Λυγερός

Δες τα θετικά
του κόσμου
και θα βοηθήσεις
τον κόσμο
να εξελιχθεί
χωρίς να πρέπει
να συμβιβάζεται
και αν χρειαστούν
οι υπερβάσεις
κάνε τις
γιατί είναι
απαραίτητες
για να ανακαλύψεις
το μέλλον
πριν έρθει
χάρη
σε σένα.