66885 - Σε κάθε μάθημα

Ν. Λυγερός

Σε κάθε μάθημα
η Διδασκαλία
βλέπει όλο και πιο βαθιά
τις ανάγκες
των μαθητών
ακόμα κι αν δεν ζητούν
από την αρχή
την επίλυση
των προβλημάτων
που τους κάνουν
να υποφέρουν.