66887 - Όσοι έχουν ανάγκη

Ν. Λυγερός

Όσοι έχουν ανάγκη
πάντα πιστεύουν
ότι είναι μόνοι τους
αλλά δεν είναι
η αλήθεια
διότι πάντα
υπάρχει
κάποιος
που μπορεί
να τους βοηθήσει
απλώς δεν το έχουν
εντοπίσει