66888 - Με τον Χρόνο

Ν. Λυγερός

Με τον Χρόνο
οι Δίκαιοι
εντοπίζουν
τους αθώους
της Ανθρωπότητας
που έχουν
ανάγκες
αλλά
δεν ξέρουν
ότι υπάρχει
βοήθεια.