66889 - Έξυπνη διατροφή

Ν. Λυγερός

Όταν ακούμε για διατροφή, βλέπουμε μια γραμμική προσέγγιση που βασίζεται περισσότερο στην τεχνική παρά στον ανθρώπινο παράγοντα. Προσεγγίζουμε το πρόβλημα και αφήνουμε τον άνθρωπο για να μην χάσουμε χρόνο. Μόνο που ο άνθρωπος δεν είναι νησί και έχει σχέσεις με συνανθρώπους αλλά και με την ίδια την Ανθρωπότητα. Η έξυπνη διατροφή έχει το βλέμμα της τελευταίας πάνω στον άνθρωπο που υποφέρει. Το θέμα δεν είναι τα κιλά, αλλά η έλλειψη χαράς του αθώου που δεν ξέρει ακριβώς τι να κάνει για να τα βγάλει πέρα. Η έξυπνη διατροφή παρουσιάζει την τροφή μέσω πολιτισμού. Αναδεικνύει την ποικιλία και την τοπικότητα, δείχνει ιστορικά στοιχεία που στρατηγικά ενσωματώνουν το όλο θέμα εντός του Χρόνου και της εξέλιξης της Ανθρωπότητας. Φέρνει ομορφιά στον κόσμο του ανθρώπου που θέλει μετά να γευτεί διαφορετικά τη ζωή με όλη την πολλαπλότητα της ανθρώπινης διατροφής της Ανθρωπότητας. Μαθαίνει στρατηγικά νοητικά σχήματα που διασχίζουν την ιστορία γιατί δεν σκέφτεται το παρόν με ανεξάρτητο τρόπο.