66897 - Η μνήμη

Ν. Λυγερός

Η μνήμη
του κεραμικού
έσταζε φως
γιατί ο πλάστης
είχε βάλει
την ομορφιά
σε κάθε κομμάτι
που έδειχνε
στους ανθρώπους
που ήξεραν
για την αλήθεια.