66898 - Ο δρόμος

Ν. Λυγερός

Ο δρόμος
είχε
αρχίσει
να έχει
το χρώμα
της Κυριακής
χωρίς βέβαια
να το αντιληφθεί
η καθημερινότητα
και η αδιαφορία
της κοινωνίας.