66916 - Στον ίδιο ουρανό

Ν. Λυγερός

Στον ίδιο ουρανό
πετάμε
στην ίδια θάλασσα
βυθιζόμαστε
για να ζήσουμε
την κατάδυση
και την ανάληψη
σε κάθε
κύκλο
της πολυκυκλικής
συνέχειας.