66917 - Αγαπώ την Ανθρωπότητα

Ν. Λυγερός

Αγαπώ την Ανθρωπότητα
όχι μόνο
επειδή είναι
το πρέπον
αλλά γιατί
ζεις
μέσα της
από την αρχή
λόγω φωτός
και ανάγκης.