66926 - Το χαμηλό επιτόκιο

Ν. Λυγερός

Το χαμηλό επιτόκιο
που θέλει
να επιβάλλει
ο δικτάτορας
με βίαιο
τρόπο
έχει σκοπό
να φέρει
χρήμα
στις κατασκευές,
στις εξαγωγές
και με χαμηλή
λίρα.