66927 - Το θέαμα

Ν. Λυγερός

Το θέαμα
αν είναι
ανθρώπινο
προσφέρει
θέα
που είναι
μαγική
και δεν είναι
τέχνασμα
κοινωνικό.