67024 - Δεν είναι απλώς

Ν. Λυγερός

Δεν είναι απλώς
μια ουδέτερη
ζώνη
η Ουκρανία
αλλά σύνορο
που πρέπει
να προστατέψουμε
γιατί αν πέσει
θα χτυπηθούν
και άλλα
στη συνέχεια.