67025 - Βλέπουν

Ν. Λυγερός

Βλέπουν
η Σουηδία
και η Φινλανδία
τι γίνεται
στην Ουκρανία
όχι μόνο
με ενδιαφέρον
αλλά
και με στρατηγικό
βάθος
λόγω ανάγκης
αλλαγής
της ουδετερότητας.