67026 - Είμαστε στο ανατολικότερο μέρος

Ν. Λυγερός

Είμαστε στο ανατολικότερο μέρος
του δυτικού κόσμου
και πέρα
της απλοϊκής
οριοθέτησης
αλλά παραμένουμε
ιστορικά
και στρατηγικά
στη σφαίρα
της Δύσης.