67027 - Η πρώτη επαφή

Ν. Λυγερός

Η πρώτη επαφή
χαρακτηρίζει
την αρχή
της σχέσης
παρόλο
που υπάρχει
ποικιλία
και διαφορά
περιπτώσεων
το θαύμα
γίνεται.