67028 - Η διάδοση

Ν. Λυγερός

Η διάδοση
του έργου
είναι ο ρόλος
του καθενός
γιατί δεν έχει
κανένα νόημα
αν αποθηκεύεις
μόνο
χωρίς να δίνεις
στους επόμενους
που έρχονται.