67029 - Κάθε νέο

Ν. Λυγερός

Κάθε νέο
κείμενο
είναι έρευνα
του αγνώστου
μέσα
στο γνωστό
για την ανάδειξη
του σπάνιου
που κανείς
δεν θα έβλεπε
αλλιώς.