67032 - Η εικόνα

Ν. Λυγερός

– Εδώ!
– Ωραία.
– Αποκάλυψη.
– Τώρα;
– Ναι!
– Άμεσα.
– Αυτά είναι.
– Καλή;
– Βέβαια.
– Έτσι;
– Τέλεια.
– Συνεχίζω.
– Βλέπω.
– Παντού;
– Πάντα.
– Κάθε λεπτομέρεια.
– Κάθε σχήμα.
– Και τώρα;
– Πιο βαθιά.
– Υπέρβαση;
– Υπερβατικά…
– Συντονισμένα;
– Πάμε!

– Έγινε.