67034 - Το αποτέλεσμα

Ν. Λυγερός

– Δεν μπορούσα να το φανταστώ.
– Αυτό δεν ζήτησες;
– Αλλά δεν το περίμενα έτσι…
– Καλό;
– Κάλλιστο.
– Ωραία.
– Μα πώς είναι δυνατόν;
– Λόγω ανάγκης.
– Η εμβέλεια της ελευθερίας.
– Η έκφρασή της.
– Πόσο χαίρομαι που το ζήτησα.
– Έγινε χάρη σε σένα.
– Ακόμα καλύτερα.
– Το κάνεις;
– Το κοιτάζω από κοντά.
– Το αγγίζεις με το βλέμμα.
– Καταλαβαίνω και την υφή του.
– Το έργο…
– και το είναι.
– Η χαρά…
– και η χάρη.
– Δεν έκανα μόνο εικόνα.
– Είδες και την ουσία.
– Πίνακας!