67054 - Η μεταχαρά

Ν. Λυγερός

Η μεταχαρά
είναι δύναμη
για τη στρατηγική
νοημοσύνη
και έτσι
μετατρέπει
το αντικείμενο
σε κείμενο
που έχει
βαθύτητα
λόγω ανθρωπιάς.