67067 - Η μεταμόρφωση

Ν. Λυγερός

Η μεταμόρφωση
άρχισε
σιωπηλά
όμως
το crescendo
δημιούργησε
μία δυναμική
που δεν είχε
σταματημό
γιατί το έργο
έπρεπε
να γίνει
ουσία.