67069 - Οι μορφές

Ν. Λυγερός

Οι μορφές
έγιναν
κομμάτια
του έργου
γιατί υπήρχε
η ανάγκη
για τα χρώματα
να γίνουν
νότες
της σύνθεσης.