67083 - Η εκστρατεία

Ν. Λυγερός

Η εκστρατεία
για το Μακεδονικό
στην Αμερική
ήταν ιδέα
της Παμμακεδονικής
γιατί ήθελε
να μάθουν όλοι
την αλήθεια
για τη Συμφωνία
που καταπατούσε
την ιστορία
του Ελληνισμού.