67084 - Στη μακεδονική εκστρατεία

Ν. Λυγερός

Στη μακεδονική εκστρατεία
στην Αμερική
γνωρίσαμε
πατριώτες
που μας βοηθούσαν
με κάθε τρόπο
γιατί έβλεπαν
ότι ο αγώνας
ήταν ιστορικός
γι’ αυτό όλοι τους
ενώθηκαν
με μας.