67088 - Μετά 

Ν. Λυγερός

Μετά
από σχεδόν
δέκα χρόνια
η μικρή
μαθήτρια
έχει πάλι
ανάγκη
από συμβουλές
αλλά τώρα
για την ίδια
τη ζωή της.