67089 - Το χαρτί

Ν. Λυγερός

Το χαρτί
που επιλέγεις
για τη ζωγραφιά
πρέπει
να είναι
ποιοτικό
για να έχεις
τη δυνατότητα
να κρατήσεις
το έργο
στη συνέχεια.