67090 - Η ανάλυση

Ν. Λυγερός

Η ανάλυση
του έργου
πρέπει να γίνει
πολλαπλά
αλλιώς
δεν βλέπεις
όλες τις πτυχές
της ουσίας
που είναι
φτιαγμένη
ανθρώπινα.