67092 - Ο κώδικας

Ν. Λυγερός

Ο κώδικας
του Casanova
είχε στοιχεία
του Don Giovanni
γιατί είχε
συμβουλέψει
τον Daponte
την ώρα
της γραφής
του λιμπέρτου
για το μεγάλο
έργο του Mozart.