67097 - Με το λιμπρέτο

Ν. Λυγερός

Με το λιμπρέτο
και τη σύνθεση
η όπερα
άρχισε
τη ζωή της
ως βιβλίο
για να γίνει
ενδιάμεσο
για το έργο
της ερμηνείας
σε παράσταση.