67098 - Ο ουσιοβλεψίας

Ν. Λυγερός

Ο ουσιοβλεψίας
ήταν πάντα
ικανός
να δει
το βαθύ
επίπεδο
χωρίς
να σταματά
στα εμπόδια
της ρηχότητας.