67151 - Οι πολιτισμοί

Ν. Λυγερός

Οι πολιτισμοί
μπορούν
να ζήσουν
ταυτόχρονα
αν αποτελούν
στρατηγικό
μείγμα
αλλιώς
πρέπει
να επιζήσουν
στην αντιπαράθεση.