67171 - Η δύναμη

Ν. Λυγερός

Η δύναμη
που σου δίνω
κάθε φορά
που έχεις
ανάγκη
πάρε την
χωρίς ποτέ
να μιζεριάζεις
γιατί είναι
κρίμα
να πεθάνεις
χωρίς ποτέ
να έχεις ζήσει.