67192 - Επειδή αναζήτησες

Ν. Λυγερός

Επειδή αναζήτησες
μέσα στα ποιήματα
τη διπλή ουσία
δημιουργήσαμε
τη μουσική
σύνθεση
που υλοποίησε
τον κρυφό
πόθο
για να νικήσει
το φως
ξανά
τη μάχη.