67194 - Κανένα άνοιγμα

Ν. Λυγερός

Κανένα άνοιγμα
δεν έμεινε
χωρίς φως
αφού
αυτό
πολλαπλασιάστηκε
για να δώσει
όλα
τα χρώματα
στο μαύρο σώμα.