67196 - Πάνω

Ν. Λυγερός

Πάνω
στο ίδιο
δεύτερο
δέρμα
έζησε
η θάλασσα
και ο ουρανός
του φωτός
λες και ήταν
ο ορίζοντας
του είναι.