67199 - Με το δέρμα

Ν. Λυγερός

Με το δέρμα
της θάλασσας
μπορείς
να φανταστείς
τον αφρό
που έρχεται
με τα αόρατα
κύματα
για να ζήσει
το πάθος.