67201 - Οι πινελιές

Ν. Λυγερός

Οι πινελιές
άρχισαν
να παράγουν
τον πίνακα
σαν τις νότες
του οργάνου
το κομμάτι
της ζωής
που δεν ξεχνά
τι σημαίνει
η ουσία
της ανθρωπιάς.