67203 - Το σκούρο

Ν. Λυγερός

Το σκούρο
μέσα
στο φωτεινό
θύμιζε
την τεχνική
του Leonardo
και η ομορφιά
γινόταν
ανθρώπινο
σώμα
της νύχτας.