67211 - Η μεσογειακή διατροφή

Ν. Λυγερός

Η μεσογειακή διατροφή
ανήκει από το 2013
στην άυλη κληρονομιά
της Ανθρωπότητας
διότι δεν τρώμε
ποτέ μόνοι
αλλά πάντα
με πολιτισμό
αυτό να έχεις
στο μυαλό σου
υπεύθυνα.