67212 - Όταν φιλεύεις

Ν. Λυγερός

Όταν φιλεύεις
κάποιον
είσαι υπεύθυνος
για αυτό
που θα φάει
για την υγεία του
και αποτελεί
τιμή
λόγω προσφοράς
συνανθρωπιάς.