67214 - Τα λαχανικά

Ν. Λυγερός

Τα λαχανικά
και τα φρούτα
του χειμώνα
έχουν χοντρή
φλούδα
και πρέπει
να τα διαχειριστείς
διαφορετικά
για ν’ ανακαλύψεις
την κρυφή τους
γεύση.