67215 - Όσο προσέχουμε

Ν. Λυγερός

Όσο προσέχουμε
τη συντήρηση
των φρούτων
μπορούμε
να τα γευτούμε
πολυεποχιακά
λόγω
του πάχους
Χρόνου
που το επιτρέπει.